gd55光大彩票

金佳佰业 - 连接线专家

您当前所在位置:首页 / 产品系列 / 综合布线 / 网络水晶头

金佳佰业 六类 屏蔽水晶头 W120

产品类型:网络水晶头产品型号:W120

六类带屏蔽水晶头                                                          

4上4下网络接线头 

gd55光大彩票镀金触点 三叉弹簧片 环保PC阻燃材质

gd55光大彩票弹片强化,180度弯折无明显折痕

过福禄克测试


  • 产品详情
  • 产品参数
  • 规格编码


六类带屏蔽水晶头
4上4下网络接线头
镀金触点 三叉弹簧片 环保PC阻燃材质
弹片强化,180度弯折无明显折痕
过福禄克测试彩盒100/盒01.E048420盒/小箱
100盒/件


W120常见问题